Oczyszczalnie biologiczne

Filter Products Showing all 10 results
Sort By
Price
Categories
Filter selected

Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym

Zbiorniki w jakie są wyposażone oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym podzielone są ścianami najczęściej na trzy komory. Pierwsza pełni rolę osadnika wstępnego (następuje w niej mechaniczne oddzielanie zanieczyszczeń), druga jest komorą napowietrzania, trzecia osadnikiem wtórnym. Ścieki podczyszczone i ustabilizowane w osadniku wstępnym są porcjami podawane do komory napowietrzenia w sposób cykliczny. Warunki pracy zmieniają się okresowo by wykorzystać różne procesy oczyszczania biochemicznego i poprawić efektywność oczyszczania. Trzy fazy oczyszczania mogą zachodzić w dwóch lub trzech niezależnych zbiornikach.

Mikroogranizmy rozkładające ścieki muszą być dobrze wymieszane ze ściekami. Zadanie to spełnia urządzenie napowietrzające, którego dodatkowym zadaniem jest dostawa tlenu. Kłaczki czyli pływające grupy mikroorganizmów unoszą się na ściekach i łatwo przenoszą się do kolejnych komór. W osadniku wtórnym następuje proces sedymentacji czyli osadzania na dnie. Kłaczki niedotlenione opadają na dno i są przepompowywane do osadnika wtórnego w postaci osadu nadmiernego. W oczyszczalni zachodzi proces recyrkulacji czyli przepływania osadu z dna osadnika wtórnego na początek systemu oczyszczania czyli do osadnika wstępnego. Dzięki procesom, które tu zachodzą część wracającego osadu może zostać rozłożona a resztę okresowo usuwa się z oczyszczalni.

Oczyszczalnia oparta na osadzie czynnym jest wrażliwa na wahania w dopływie ścieków na skutek urlopów lub przerwy w dostawie energii co powoduje obumieranie osadu i należy go po przerwie zaszczepić od nowa.

Oczyszczalnia SBR Primo
Oczyszczalnia SBR Primo

Oczyszczalnie biologiczne ze złożem biologicznym

Złoża biologiczne w postaci złóż zanurzonych – tarczowych lub zraszanych są coraz bardziej rozpowszechnione jako uzupełnienie osadu czynnego. Są to technologie bardzo stabilne i odporne na zmiany jakościowe, ilościowe i temperaturowe dopływających ścieków. Złoża są w znacznym stopniu zanurzone w ściekach. Ścieki muszą mieć zapewniony odpowiedni przepływ aby cały czas kontaktowały się z błoną biologiczną. Efekt ten można uzyskać dzięki tarczom i dyskom, które obracając się ze stałą prędkością, zapewniają równomierny dopływ ścieków i dostawę tlenu. Tu ma miejsce biologiczna neutralizacja zanieczyszczeń a powietrze dostarczane przez pompy napowietrzające wymusza jednoczesne obracanie złoża, dzięki temu złoże nie zarasta i nie wymaga okresowego czyszczenia. System nie wymaga stosowania dodatkowych biopreparatów.

Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone do gruntu, wód powierzchniowych i urządzeń wodnych.

Oczyszczalnia Biodisc
Oczyszczalnia Biodisc