Oczyszczalnie biologiczne

Filter Products Showing all 15 results
Sort By
Price
Categories
Filter selected

Oczyszczalnie biologiczne

Ekologiczne oczyszczalnie biologiczne to nowoczesny sposób na neutralizację ścieków bytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. Ich ogromną zaletą jest brak przykrych zapachów, gdyż ścieki nie ulegają procesowi gnicia. Niektórzy producenci zalecają stosować biopreparaty na bazie bakterii tlenowych, wspomagające działanie oczyszczalni. Należy również oczyszczać zbiornik z osadu ściekowego. W zależności od modelu, oczyszczanie należy przeprowadzić w miarę potrzeb, w okresie od 1 do 3 lat.
Rozważasz instalację oczyszczalni biologicznej, ale na swojej posesji posiadasz już zamontowane szambo lub oczyszczalnię drenażową? Nie musisz wymieniać całości! Wystarczy, że zdecydujesz się na zestaw do modernizacji szamba. Jego elementy zamontujesz w starym zbiorniku. W ten sposób bez problemu przekształcisz go w nowoczesną, bezzapachową oczyszczalnię biologiczną potwierdzoną atestami.

Oczyszczalnie z osadem czynnym

Zbiorniki oczyszczalni biologicznych z osadem czynnym najczęściej dzielą się na trzy komory. Pierwsza pełni rolę osadnika wstępnego, gdzie następuje mechaniczne oddzielanie zanieczyszczeń. W drugiej zachodzi proces napowietrzania, zaś w trzeciej znajduje się osadnik wtórny. Ścieki podczyszczone i ustabilizowane w osadniku wstępnym są cyklicznie, porcjami podawane do komory napowietrzania. Warunki pracy zmieniają się okresowo, aby wykorzystać różne procesy oczyszczania biochemicznego i poprawić efektywność oczyszczania. Trzy fazy mogą zachodzić w dwóch lub trzech niezależnych zbiornikach. W oczyszczalni zachodzi recyrkulacja. Jest to proces przepływania osadu z dna osadnika wtórnego na początek systemu oczyszczania, czyli do osadnika wstępnego. Dzięki procesom, które tu zachodzą, część wracającego osadu może rozłożyć się. Resztę okresowo usuwa się z oczyszczalni.

Oczyszczalnia SBR Primo
Oczyszczalnia SBR Primo

Mikroorganizmy w oczyszczalni biologicznej

Mikroorganizmy rozkładające ścieki należy dobrze wymieszać ze ściekami. Zadanie to spełnia urządzenie napowietrzające, którego dodatkowym zadaniem jest dostawa tlenu. Kłaczki, czyli pływające grupy mikroorganizmów, unoszą się na ściekach i łatwo przenoszą się do kolejnych komór. W osadniku wtórnym następuje proces sedymentacji, czyli osadzania na dnie. Kłaczki niedotlenione opadają na dno, po czym trafiają do osadnika wtórnego w postaci osadu nadmiernego, który przepływa do osadnika wstępnego.
Oczyszczalnia oparta na osadzie czynnym jest wrażliwa na wahania w dopływie ścieków, powodowanych również przerwami w dostawie energii. Powoduje to obumieranie osadu, tak więc po przerwie należy zaszczepić go od nowa.

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym

Złoża biologiczne w postaci złóż zanurzonych: tarczowych lub zraszanych, są coraz bardziej rozpowszechnione jako uzupełnienie osadu czynnego. To technologie bardzo stabilne i odporne na zmiany jakościowe, ilościowe i temperaturowe dopływających ścieków. Złoża są w znacznym stopniu zanurzone w ściekach, którym zapewnia się odpowiedni przepływ, aby cały czas kontaktowały się z błoną biologiczną. Efekt ten można uzyskać dzięki tarczom i dyskom, które, obracając się ze stałą prędkością, zapewniają równomierny dopływ ścieków i dostawę tlenu. Zachodzi tu biologiczna neutralizacja zanieczyszczeń. Złoża są w ciągłym ruchu, dzięki czemu nie zarastają i nie wymagają okresowego czyszczenia. System oczyszczalni ze złożem biologicznym nie wymaga stosowania dodatkowych biopreparatów.
Oczyszczone ścieki można odprowadzać do gruntu, wód powierzchniowych i urządzeń wodnych.

Oczyszczalnia Biodisc
Oczyszczalnia Biodisc