Systemy wody deszczowej

Wskazówki montażowe

Zbiornik wody deszczowej powinien być usytuowany możliwie najbliżej dopływów. Użycie nastawek (kominków) umożliwia osiągnięcie odpowiedniej głębokości zabudowy oraz łatwe dopasowanie do przewodów kanalizacji. Przy zabudowie pod ruchem kołowym należy umieścić wokół zbiornika płytę nośną z betonu.

Najlepiej zbierać deszczówkę z dachu pokrytego dachówką, blachodachówką lub masami bitumicznymi. Takie dachy pozwalają zebrać 90% opadającego deszczu. Dla porównania z dachu trawiastego tylko 30%.

Rodzaje systemów

System ogrodowy obejmuje kompletny zbiornik z pokrywą wyposażony w filtr, pobór wody i przelew, zatapialną pompę wielostopniową jednofazową zamocowaną w zbiorniku lub na zewnątrz zakończoną poborem z sitkiem i pływakiem oraz skrzynkę ogrodową służącą do poboru wody.

System ogrodowy AutoReel
System ogrodowy AutoReel

System domowo-ogrodowy obejmuje kompletny zbiornik z pokrywą wyposażony w filtr, pobór wody i przelew, centralą sterującą wyposażoną w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej.

System domowy Driver
System domowy Driver

Wyposażenie zbiornika wody deszczowej

Zbiorniki na wodę deszczową
Zbiorniki na wodę deszczową
 1. zbiornik
 2. komin włazowy DN 600
 3. studzienka odmulająca
 4. króciec wlotowy DN 110
 5. filtr siatkowy
 6. przelew burzowy DN 110
 7. dyfuzor uspokajający dopływ wody
 8. komin włazowy DN 380
 9. wąż zasysający z filtrem siatkowym, zaworem zwrotnym i pływakiem
 10. podłączenie do zestawu hydroforowego
 11. odpływ ze zbiornika (wylot) DN 110

Często zadawane pytania

Jakich przepisów należy przestrzegać podczas eksploatacji systemu wykorzystania wody deszczowej?
Przepisy zawarte w „Zarządzeniu o wodzie pitnej”, DIN 1986, DIN 1988, DIN 1989-1) wymagają:

 • ścisłe oddzielenie między siecią wody pitnej a deszczowej
 • dodatkowe zasilanie wodą pitną magazynów wody deszczowej lub zbiorników zasilania dodatkowego tylko w przypadku odpływu swobodnego powyżej możliwie najwyższego stanu wody (poziom cofki) w celu zabezpieczania sieci publicznej przed skutkami cofki.
 • trwałe i jednoznaczne oznakowanie wszystkich przewodów wody deszczowej i punktów poboru wody.
 • zabezpieczenie przed przedostaniem się wody zanieczyszczonej z kanalizacji ściekowej do zbiornika.

Czy w zbiorniku z wodą deszczową znajdują się niebezpieczne bakterie?
Bakterie zagrażające zdrowiu nie występują w wodzie deszczowej. Odchody ptasie , które może zawierać woda deszczowa potrzebują ciepła i pożywienia aby mogły przeżyć i się rozmnażać poza organizmem żywym. Woda deszczowa nie spełnia tych warunków, więc samoistnie obumierają.

Czy woda deszczowa może być bez ryzyka wykorzystana do prania bielizny?
Badania wykazują, że w bieliźnie wypranej przy użyciu wody deszczowej nie pogorszył się efekt prania ani nie podniósł się poziom zarazków. Ze względu na niewielką twardość wody deszczowej używa się natomiast mniej proszków do prania.

Czy warto pozyskaną wodę deszczową infiltrować?
Infiltracja wody deszczowej pozwala na odłączenie jej od sieci kanalizacyjnej i działa pozytywnie na środowisko. W wyniku wspólnego wykonania systemu do eksploatacji i infiltracji wody deszczowej można zaoszczędzić na kosztach budowlanych oraz obniżyć opłaty za odprowadzenie ścieków. Dodatkowym atutem jest ochrona przeciwpowodziowa, gdyż system napełnia się wielokrotnie podczas dłuższych opadów deszczu.

Od czego zależy jakość wody deszczowej?
Jakość wody deszczowej magazynowana w zbiornikach podziemnych zależy m.in. od:

 • rodzaju pokrycia dachowego lub gruntu utwardzonego z którego odprowadzona jest woda.
 • jakości systemu filtrującego wodę np. wielkość i kształt oczek wkładu filtra.
 • głębokości posadowienia zbiornika; ważna jest stabilna temperatura i brak dostępu światła.
 • rodzaju materiału z którego wykonany jest zbiornik; woda magazynowana w zbiornikach polietylenowych ma znacznie lepsze właściwości niż przechowywana w zbiornikach betonowych.

Kiedy stosujemy odwodnienie liniowe?
Jeżeli grunt jest trudno przepuszczalny lub duże tereny działki są utwardzone, woda deszczowa nie będzie mogła szybko wsiąkać. W takiej sytuacji proponujemy system odwodnień liniowych. Składa się on z korytek najczęściej betonowych umieszczonych na niewielkim fundamencie z odpowiednim spadkiem. Od góry korytko jest przykryte kratką metalową ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, żeliwnej lub tworzywa sztucznego. Odwodnienie liniowe pozwoli zebrać wodę deszczową i rozprowadzić po ogrodzie lub doprowadzić do kanalizacji. Szczególnie ma to znaczenie w czasie ulewnych deszczy, kiedy nadmiar wody z powierzchni utwardzonej i dachu rozlewa się bez ładu po całej działce.