Separatory tłuszczu

Filtruj produkty
Filter Products Showing all 4 results
Sort By
Price
Categories
Filter selected

Zastosowanie separatorów tłuszczu

Separatory tłuszczu należy stosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyłapanie tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z brudnej wody. Dotyczy to zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i gastronomicznych. Woda zanieczyszczona olejami, tłuszczami i cieczami lekkimi nie może być odprowadzona do kanalizacji publicznej. Takie ścieki łatwo powodują zatkanie i zarastanie przewodów, jeśli tłuszcz utwardzi się po schłodzeniu. Do separatora nie można doprowadzać ścieków z fekaliami, wody deszczowej, środków do prania, zmywania, czyszczenia i dezynfekcji.

Zasada działania tłuszczu

Oddzielanie w separatorze następuje zgodnie z zasadą siły ciężkości. Lżejsze, lipofilowe substancje w wyniku różnicy gęstości wznoszą się w obszarze separatora ku górze, osady zbierają się w dolnej części lub w odrębnej komorze poprzedzającej separator. Oczyszczone ścieki zostają odprowadzone dalej.

Modele separatorów tłuszczu

Najlepsze są separatory z polietylenu, materiału szczelnego i lekkiego, o gładkiej powierzchni ścianek, co ułatwia ich czyszczenie. Opróżnianie i mycie separatorów zgodnie z normą powinno się odbywać przynajmniej raz w miesiącu a najlepiej co dwa tygodnie. Mycie urządzenia odbywa się ciepłą wodą poprzez otwory rewizyjne. Najbardziej popularne są modele do zakopania w ziemi. Po otwarciu pokrywy urządzenia wóz asenizacyjny odpompowuje zawartość separatora. Separatory wolnostojące najczęściej montowane są w budynku. Przy czyszczeniu wiąże się to z rozprzestrzenianiem nieprzyjemnych zapachów, co może być nie wskazane ze względów higienicznych. Rozwiązaniem jest przeprowadzenie przez ścianę specjalnego przewodu do podłączenia wozu asenizacyjnego. Separatory mogę być także wyposażone w specjalny system – układ mieszająco-homogenizujący. Zastosowane pompy rozdrabniają zanieczyszczenia, a obiegowy napływow wody dokładnie oczyszcza urządzenie.

Dobór separatora tłuszczu

Przy doborze urządzenia należy zwrócić uwagę na warunki, w których ma pracować separator, czy istnieje przyłącze o odpowiedniej średnicy, spadku, jaka jest możliwość wentylacji instalacji i pomieszczenia, czy jest dostęp do wozu asenizacyjnego oraz czy jest możliwość montażu studzienki do poboru próbek. Aby dobrać separator odpowiedniej wielkości należy zwrócić uwagę na miejsce montażu, czas pracy, maksymalna ilość powstającej wody brudnej, gęstość tłuszczu.