Separatory węglowodorów

Filtruj produkty
Filter Products Showing all 8 results
Sort By
Price
Categories
Filter selected

Separatory węglowodorów: Podstawy i zastosowanie w praktyce

Separatory przeznaczone są do wychwytywania ze ścieków substancji ropopochodnych, które nie mogą być wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków ). Do substancji ropopochodnych należą m.im. oleje silnikowe, ropa naftowa, nafta i benzyna.

Zastosowania separatorów

Separatory mają zastosowanie przede wszystkim przy oczyszczaniu wód deszczowych, roztopowych i ścieków przemysłowych pochodzących m.in. z myjni samochodowych, warsztatów naprawczych, zakładów energetycznych, parkingów i terminali paliwowych. Są stosowane jako zabezpieczenie przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska.

Zasada działania

Zasada działania polega na dwustopniowym oczyszczaniu ścieków zaolejonych. Pierwszy stopień to sedymentacja w osadniku, gdzie zachodzi zatrzymanie piasku i zawiesin. Drugi stopień stanowi właściwy separator z odpowiednim wkładem koalescencyjnym lub lamelowym. Separatory powinny być wyposażone w zamknięcie awaryjne odcinające automatycznie odpływ przy ich przepełnieniu.

Montaż separatorów

Urządzenia montuje się najczęściej pod parkingami i pasami ruchu kołowego. Pod terenem przejezdnym montowane są separatory betonowe. Można je także wykorzystać do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających.Separatory montowane są na odpływach ścieków i powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym. Gdy nie ma takiej możliwości stosuje się pompownie ścieków.

Wybór separatora

Wielkość urządzeń zależy m.in. od powierzchni zlewni, natężenia dopływu ścieków oraz gęstości substancji olejowych w ściekach do oczyszczenia. W naszej ofercie można zakupić separatory betonowe i z polietylenu. Występują one jako zbiorniki zintegrowane z osadnikami lub z dodatkowymi odmulaczami, a także z obejściami burzowymi (tzw. by-passami) 5-krotnym i 10-krotnym.

Rozporządzenia i atesty

Zawartość substancji ropopochodnych i zawiesin w ściekach oczyszczonych jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984. Wszystkie separatory posiadają wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.