Separatory węglowodorów i tłuszczu

Posiadamy w ofercie wysokiej jakości separatory węglowodorów oraz tłuszczu wykonane z żelbetu, tworzywa sztucznego (wysoko zagęszczony PE) oraz ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej. Istnieje możliwość wykonania separatora na zamówienie.

Wszystkie separatory posiadają wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Kompleksowo instalujemy i uruchamiamy separatory tłuszczu i węglowodorów.

Separatory węglowodorów

Separatory węglowodorów (substancji ropopochodnych) koalescencyjne są wyposażone we wkładki koalescencyjne lub lamelowe. Występują jako zintegrowane z osadnikami lub z dodatkowymi odmulaczami, a także z obejściami burzowymi (tzw. by-passami) 5-krotnym i 10-krotnym.

Zasada działania separatorów węglowodorów (substancji ropopochodnych) polega na oddzielaniu substancji ropopochodnych zawartych w cieczach, dzięki wykorzystaniu różnicy gęstości i ciężkości węglowodorów i wody na drodze przepływu grawitacyjnego przez separator. Separatory z wkładką koalescencyjną powodują zlepianie mikrokropel węglowodorów w większe skupiska możliwe do separacji. Cząsteczki oddzielanej cieczy unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę o powiększającej się grubości przeznaczonej do regularnego usuwania. Substancje cięższe od wody opadają na dno tworząc osad.

Separatory mają zastosowanie przede wszystkim przy oczyszczaniu wód deszczowych i ścieków przemysłowych pochodzących m.in. z myjni samochodowych, warsztatów naprawczych, zakładów energetycznych i terminali paliwowych.

Urządzenia montuje się najczęściej pod parkingami i pasami ruchu kołowego. Można je wykorzystać do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających.

Wielkość urządzeń zależy m.in. od powierzchni zlewni, natężenia dopływu ścieków oraz gęstości substancji olejowych w ściekach do oczyszczenia.

Zawartość substancji ropopochodnych i zawiesin w ściekach oczyszczonych jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984.

Separatory tłuszczu

Zasada działania separatorów tłuszczu polega na oddzielaniu ze ścieków tłuszczu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W separatorach tłuszcze są separowane na zasadzie różnicy gęstości oraz ciężkości między tłuszczami i wodą. Przepływające przez separator ścieki zmniejszają swoją prędkość, co powoduje wytrącenie (sedymentacje) cząstek stałych oraz schłodzenie tłuszczu i ich flotację (unoszenie) na powierzchni.

Separatory tłuszczu są stosowane w miejscach powstawania ścieków zawierających w swoim składzie większe ilości tłuszczu niż w typowych ściekach bytowych. Mają one zastosowanie we wszelkiego rodzaju punktach gastronomicznych (restauracjach, kawiarniach, stołówkach, jadłodajniach itp.), a także zakładach przetwórstwa mięsnego, rzeźniach, ubojniach itp. Występowanie dużych ilości tłuszczu w instalacji i sieci kanalizacyjnej powoduje ich zarastanie, zatykanie oraz powstawanie żrących kwasów, co skutkuje niszczeniem rurociągów i wydobywaniem się przykrych zapachów.

Separatory tłuszczu są urządzeniami wspomagającymi także działanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Montowane są obligatoryjnie w przypadku, gdy odległość osadnika oczyszczalni ścieków od budynku mieszkalnego przekracza 15 m. Montaż separatora ma na celu skrócenie drogi przepływu ścieków pochodzących z kuchni i zabezpieczenie przed osadzaniem się tłuszczu na ściankach rur kanalizacyjnych.

Masz problem z wyborem separatora?

Doradzimy bezpłatnie i bez zobowiązań. Skontaktuj się z naszym doradcą techniczno-handlowym.

Telefon: 12 656 59 51 lub 12 656 22 33 wew. 128
E-mail: biuro@impet.net.pl

Zamów u nas projekt a urządzenia z montażem kupisz w specjalnej cenie.