Szambo na działce ROD: Kompleksowy Przewodnik na 2023 r.

Wiele osób posiadających działki w ramach Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) zastanawia się nad instalacją szamba. Odpowiednie zagospodarowanie ścieków jest nie tylko kwestią komfortu, ale wymagań przepisów prawa. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty związane z posiadaniem szamba na działce ROD, koszty związane z jego instalacją oraz konsekwencje prawne niezgodności z lokalnymi regulacjami. Przedstawimy Państwu praktyczne wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z szambami na działkach ROD.

Szambo 1000 L Bolt

Czym jest szambo i dlaczego warto je mieć na działce ROD?

Szambo jest zbiornikiem na nieczystości, które są produktem codziennego życia. Zgodnie z regulaminem ROD, działka może posiadać bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, z obowiązkiem przestrzegania warunków sanitarno-higienicznych i ochrony wód gruntowych przez właściciela działki. Instalacja takiego szamba na działce ROD pozwala na gromadzenie i zabezpieczanie ścieków przed przedostaniem się do środowiska. W Polsce zaostrzono przepisy dotyczące gospodarki ściekowej, a gminy kontrolują nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej, z zaleceniem posiadania umowy na wywóz nieczystości. W 2024 roku samorządy będą musiały składać sprawozdania do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Niewłaściwa gospodarka ściekowa może skutkować surowymi karami finansowymi, stąd wartość posiadania prawidłowo zainstalowanego i zarejestrowanego szamba na działce ROD.

Jakie szambo wybrać na działkę rekreacyjną?

Istnieją dwa podstawowe typy szamb:

  • Szamba betonowe: popularne, ale ciężkie i trudniejsze w instalacji. Pojemności zaczynają się od 4m3, więc są za duże na ogródki a podjechanie dużym samochodem z hdsem i włożenie zbiornika do wykopu graniczy z cudem.
  • Szamba plastikowe: lekkie, szczelne przez dziesiątki lat, łatwiejsze w instalacji, bardzo polecane na działki ROD, gdzie mały samochód podjedzie i wyładuje lekki zbiornik w dogodnym miejscu.

W przypadku działek rekreacyjnych popularne są małe szamba plastikowe o pojemnościach od 1000 do 3000 litrów. Takie rozwiązanie jest optymalne zarówno pod względem kosztów, jak i wymagań przestrzennych, umożliwiając efektywne gospodarowanie ściekami bez konieczności częstego opróżniania zbiornika.

Ile kosztuje zamontowanie szamba na działce ROD?

Średni koszt instalacji szamba na terenie ogródka działkowego czy innej działce rekreacyjnej, razem z opłatami za montaż, oscyluje w granicach około 4000-6000 zł. Warto jednak zaznaczyć, że prezentowana kwota nie jest wartością stałą, gdyż finalny koszt jest w głównej mierze uzależniony od wybranych parametrów zbiornika oraz jego pojemności. Dodatkowo, lokalizacja działki i warunki na niej również mogą również mieć wpływ na cenę.

Najczęściej wybierane urządzenia

Zgłoszenie budowy szamba na działce rekreacyjnej

Działka w ramach ROD może być wyposażona w zbiornik na odpady płynne, czyli szambo, ale należy zastosować się do odpowiednich regulacji prawnych dotyczących szamba zgodnie z regulaminem ROD. Przed budową zbiornika, działkowiec musi zawiadomić zarząd ROD na piśmie, załączając rysunek lokalizacji zbiornika względem granic działki. Miejsce montażu zbiornika musi mieć swobodny dostęp do podjechania wozu asenizacyjnego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. określa, że zbiornik musi być oddalony o: 5 m od okien i drzwi, 2 m od granicy działki sąsiedniej oraz drogi, i 15 m od studni. Zbiornik musi być szczelny i z atestem.

Kontrole szamb i wywozu nieczystości

Od sierpnia 2022 roku, w związku z nowelizacją przepisów prawa wodnego, właściciele nieruchomości z szambami lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków muszą posiadać umowy na odbiór nieczystości ciekłych z firmą asenizacyjną. W przypadku braku takiej umowy, grożą wysokie kary, sięgające nawet 5000 zł. Każde skorzystanie z usługi wywozu nieczystości musi być udokumentowane umową oraz rachunkiem, które to dokumenty mogą zostać zażądane podczas kontroli lub wezwania do urzędu. Faktury za wywóz nieczystości powinny potwierdzać regularność ich wywozu zgodnie z postanowieniami umów oraz z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Gminy zobowiązane są do przeprowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. Mają na to 2 lata od wejścia w życie nowych przepisów, co miało miejsce w sierpniu 2022 roku. W 2024 roku samorządy będą musiały złożyć pierwsze sprawozdania (dotyczące okresu od stycznia 2023 roku) do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, a za zaniedbania grożą im kary do 50 tys. zł. Wskazane jest, że prawie 77,4% nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej nie miało umów na wywóz nieczystości, co stanowi poważny problem dla gospodarki ściekowej w kraju.

Chcesz wybrać odpowiedni zbiornik na deszczówkę?