Zbiorniki elastyczne – samonośne cysterny

Cena brutto zawiera 23% podatku VAT

  • samonośne cysterny, szybko i bezpośrednio układane na poziomym, czystym i stabilnym podłożu
  • najbardziej ekonomiczne składowanie na 1 m³
  • bardzo długa trwałość
  • ograniczenie przykrych zapachów
  • łatwa i prosta instalacja
  • indywidualne oferty
  • bezpieczeństwo
  • oszczędność prostota
  • całkowita gwarancja na 10 lat

Product details

W trosce o poszanowanie środowiska naturalnego, elastyczne cysterny gwarantują całkowitą szczelność i długoterminowe przechowywanie szkodliwych i ulegających fermentacji cieczy. Zbiornik elastyczny może przechowywać: ścieki domowe, ścieki przemysłu rolno-spożywczego i ścieki przemysłowe, odpady ciekłe z oczyszczalni przed rozlewem lub odwodnieniem; – filtraty z odwodnienia osadów ściekowych; oczyszczanie ścieków winniczych, odcieki ze składowisk, wody do gaszenia pożarów.

Dane techniczne