Oczyszczalnie drenażowe

Często szukane: Wszystkie Tunelowe Drenażowe
Filter Products Showing all 8 results
Sort By
Price
Categories
Filter selected

Oczyszczalnie drenażowe

Wśród przydomowych oczyszczalni ścieków oczyszczalnie drenażowe, zarówno rozsączające, jak i tunelowe, cieszą się popularnością. Jest to praktyczne i niedrogie rozwiązanie. Ten typ oczyszczalni posiada kilka istotnych zalet. Przede wszystkim, są proste w obsłudze, gdyż nie posiadają żadnej elektroniki oraz części elektrycznych. Ich działanie opiera się na przepływie grawitacyjnym, dlatego też działają nawet w przypadku przerw w dostawach prądu. Co więcej, nie wymagają częstego opróżniania – wywóz osadu odbywa się jedynie dwa razy do roku. Wariant tunelowy świetnie nadaje się do mniejszych działek, gdyż tunele rozsączające nie zajmują wiele miejsca. Pamiętaj jednak, że ten rodzaj przydomowej oczyszczalni montuje się w gruntach o dobrej przepuszczalności oraz przy niskim poziomie wód gruntowych.

Jak działa oczyszczalnia drenażowa?

W pierwszym etapie działania oczyszczalnie drenażowe wstępnie, mechaniczno–biologicznie, oczyszczają ścieki w osadniku gnilnym. Proces ten zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Przed następnym etapem ścieki są klarowane na filtrze. Drugi etap to biologiczne doczyszczanie ścieków w wariancie drenażu rozsączającego. W rezultacie, prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz prawidłowo przeprowadzony drugi etap pozwalają na redukcję zanieczyszczeń w granicach 60% po osadniku gnilnym i 90% po drugim etapie. Optymalne warunki do oczyszczania ścieków w osadniku gnilnym są zachowane przy 3-dobowym przetrzymaniu ścieków.

Oczyszczalnia drenażowa
Oczyszczalnia drenażowa

Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający umożliwia tlenowy etap oczyszczania ścieków podczyszczonych w osadniku wstępnym. Składa się z układu podziemnych rur drenażowych perforowanych, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu w celu ich biologicznego doczyszczenia. Stosuje się go w przypadku gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry, pospółka) i niskiego poziomu wód gruntowych. Powierzchnia drenażu przypadająca na jedną osobę wynosi od 15 m² do 25 m².

Pakiety drenażowe i tunele filtracyjne

Jeżeli na działce brakuje miejsca na drenaż rozsączający, można zastosować pakiety drenażowe lub oczyszczalnię tunelową. Pakiety składają się z rury rozsączającej, geowłókniny, ramy i arkusza polietylenowego. Sztywna rura zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków na powierzchni pakietów, a geowłóknina spełnia funkcję drenującą i filtrującą. Niewątpliwie, system pakietowy jest bardziej wytrzymały od tradycyjnego drenażu, a także tańszy dzięki eliminacji żwiru. Pakiety dla 4 osób zajmują powierzchnię do 8 m².

Oczyszczalnia pakietowa
Oczyszczalnia pakietowa

Tunele filtracyjne instaluje się bezpośrednio w gruncie rodzimym, nie wymagają warstw żwirowo-piaskowych. Konstrukcja tuneli pozwala, aby tlen pracował w całej objętości tunelu co sprawia, że jego nitki są krótsze. Dno tunelu pokryte jest śluzowatą błoną biologiczną.

Oczyszczalnia tunelowa
Oczyszczalnia tunelowa