Oczyszczalnie drenażowe

Filter Products Showing all 4 results
Sort By
Price
Categories
Filter selected

Jak działają oczyszczalnie drenażowe

W pierwszym etapie działania oczyszczalnie drenażowe wstępnie, mechaniczno–biologiczne oczyszczają ścieki w osadniku gnilnym. Proces ten zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Przed następnym etapem ścieki są klarowane na filtrze. Drugi etap to biologiczne doczyszczanie ścieków w wariancie drenażu rozsączającego. W rezultacie prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz prawidłowo przeprowadzony drugi etap pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach 60% po osadniku gnilnym i 90% po drugim etapie. Optymalne warunki do oczyszczania ścieków w osadniku gnilnym są zachowane przy 3-dobowym przetrzymaniu ścieków.

Oczyszczalnia drenażowa
Oczyszczalnia drenażowa

Drenaż rozsączający umożliwia tlenowy etap oczyszczania ścieków podczyszczonych w osadniku wstępnym. Składa się z układu podziemnych rur drenażowych perforowanych, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu w celu ich biologicznego doczyszczenia. Stosowany jest w przypadku gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry, pospółka) i niskiego poziomu wód gruntowych. Powierzchnia drenażu przypadająca na jedną osobę wynosi od 15 m² do 25 m².

Ze względu na fakt braku miejsca na działce można stosować pakiety drenażowe i tunele filtracyjne.

Pakiety drenażowe są zbudowane z rury rozsączającej, geowłókniny, ramy i arkusza polietylenowego. Sztywna rura zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków na powierzchni pakietów a geowłóknina spełnia funkcję drenująca i filtrującą. Niewątpliwie system pakietowy jest bardziej wytrzymały od tradycyjnego drenażu, a także tańszy dzięki eliminacji żwiru. Pakiety dla 4 osób zajmują powierzchnie do 8 m².

Oczyszczalnia pakietowa
Oczyszczalnia pakietowa

Tunele filtracyjne instaluje się bezpośrednio w gruncie rodzimym, nie wymagają warstw żwirowo – piaskowych. Konstrukcja tuneli pozwala, aby tlen pracował w całej objętości tunelu co sprawia, że jego nitki są krótsze. Każda nitka może być ułożona w inną stronę ze względu na brak studzienki zamykającej. Dno tunelu pokryte jest śluzowatą błoną biologiczną.

Oczyszczalnia tunelowa
Oczyszczalnia tunelowa