Program Moja Woda 2024

Ruszył kolejny etap ogólnopolskiego programu rządowego Moja Woda 2024. Wykorzystaj szansę i sięgnij po zwrot w wysokości 6 000 zł na przydomową instalację do zagospodarowania wody deszczowej. Bezpłatnie doradzimy Ci jak przejść cały proces w 7 krokach!

Moja Woda 2023 / 2024

Program Moja Woda 2024 to kolejna edycja działania, które powstało z myślą o ochronie zasobów wodnych. Za zadanie ma zmniejszanie zjawiska suszy, które coraz częściej występuje na terenie Polski. Celem programu jest zbieranie, a także magazynowanie i wykorzystywanie wody opadowej, która pochodzi z powierzchni dachów domów jednorodzinnych.

Jak skorzystać z dofinansowania w 7 krokach

Wybierz zbiornik

Nie wiesz jaki zbiornik wybrać? Skorzystaj z naszego formularza doboru zbiornika.

Poznaj zasady

Odwiedź stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania i zapoznaj się z regulaminem programu.

Wypełnij wniosek

Pobierz wniosek z Portalu Beneficjenta, a następnie wypełnij go zgodnie z załączoną instrukcją. W razie pytań i wątpliwości zadzwoń do nas tel: +48 12 656 59 51.

Wyślij wniosek

Wypełniony, a także zweryfikowany wniosek prześlij w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej na adres WFOŚiGW.

Poczekaj na odpowiedź

Oczekuj na weryfikację i akceptację wniosku przez WFOŚiGW.

Kup urządzenie

Zbiornik możesz u nas zakupić już w chwili złożenia wniosku lub po przyznaniu dotacji, aby mieć pewność zwrotu pieniędzy.

Zakończ inwestycję

Zrób to nie później niż 30.06.2024 r.

Rozlicz się

Złóż dokumenty do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Zgromadzoną w zbiornikach wodę można wykorzystać między innymi do podlewania ogrodu, trawnika lub grządek z warzywami i kwiatami. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie wody wodociągowej, a przez to wyraźnie maleją rachunki za wodę.

Dotacja w kwocie 6 000 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych) przeznaczona jest na finansowanie zadania, które dotyczy zakupu, dostawy, montażu, budowy oraz uruchomienia instalacji, służących do:

  • zbierania wód opadowych z powierzchni, m.in. dachów, podjazdów, chodników;
  • gromadzenia wód opadowych w zbiornikach podziemnych lub naziemnych;
  • retencjonowania wód opadowych w gruncie, np. poprzez wykonanie studni chłonnych, drenaży rozsączających, ogrodów deszczowych, itp.;
  • retencjonowania wód opadowych na dachach zielonych;
  • wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, np. poprzez pompy, systemy zraszaczy, centrale deszczowe, itp.

Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m³.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.

Termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.

Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Nabór wniosków w okresie od 3 sierpnia 2023 r do wyczerpania środków.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach poszczególnych oddziałów WFOŚiGW.

Najczęściej wybierane produkty

Często zadawane pytania

W jakiej formie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w dwóch formach:

  • elektronicznej – na Portalu Beneficjenta
  • popisanej – tradycyjnie papierowo lub elektronicznie przez ePUAP

W jakim terminie są przyjmowane wnioski?

Wnioski są przyjmowane w sposób ciągły do 31.07.2024 rok lub do wyczerpania zasobów.

Czy można złożyć kilka wniosków?

Rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek złożony na daną nieruchomość.

Czy jest możliwa korekta wniosku?

Dopuszcza się dwukrotne skorygowanie lub uzupełnienie wniosku na wezwanie WFOŚiGW.

Czy można sfinansować zadania już wykonane?

Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku, ale może być rozpoczęte 01,01,2023 rok

Co mają uwzględniać faktury / rachunki?

Koszty kwalifikowane czyli użyte materiały, koszty robocizny.

Jaki jest okres kwalifikowalności kosztów?

1.01.2023 rok – 30.06.2024 rok

Jaka jest wartość minimalna kwalifikowanych kosztów?

2000zł

Czy dofinansowanie można uzyskać z różnych źródeł?

Dofinansowanie nie może być udzielone z innych źródeł publicznych, jeżeli ich suma przekroczy 100% kwalifikowanych kosztów.

Czy można zmienić pojemność zbiornika lub zakres rzeczowy po złożeniu wniosku?

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu wniosku zmiany wymagają formy pisemnej zgodnej z Programem i Regulaminem

Czy dom w trakcie budowy kwalifikuje się do złożenia wniosku?

Budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty tj. najpóźniej do 31,07,2024 rok.

Kiedy można zakończyć inwestycję?

Realizacja musi się zakończyć najpóźniej 30.06.2024 rok

Czy w wypadku samodzielnego montażu można wycenić pracę własną?

Nie ma możliwości wyceny pracy własnej. Można wliczyć np. rachunek na koparkę

Czy przedsiębiorca, rolnik może dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentowi pod warunkiem, że instalacje objęte dofinansowaniem nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w tym rolniczej.

Jaki jest okres trwałości inwestycji?

Okres trwałości inwestycji wynosi 3 lata od daty jej zakończenia. W tym okresie beneficjent jest zobowiązany do zachowania całości dokumentacji związanej z inwestycją.

Chcesz wybrać odpowiedni zbiornik na deszczówkę?