Oczyszczalnie przydomowe

Filtruj produkty

Oczyszczalnie przydomowe

Liczne działki, szczególnie te oddalone od miasta, są pozbawione możliwości odpowiedniego zagospodarowania nieczystości, ponieważ przyłączenie i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bywa niemożliwe. Właściciele takich posesji stają przed wyborem: wybudować szambo czy indywidualną oczyszczalnię? Porównując te dwie możliwości, ekologiczne oczyszczalnie przydomowe to inwestycja, która wykazuje wiele przewag. Przede wszystkim, koszty eksploatacji oczyszczalni są znacznie niższe. W przypadku szamba wywożenie ścieków należy powtarzać około raz na miesiąc i regularnie wydawać, w zależności od regionu, około 300 zł na wóz asenizacyjny, który wywiezie ścieki do punktu zlewnego. Jeśli zdecydujesz się na instalację oczyszczalni ścieków, nie musisz co kilka tygodni wzywać wozu asenizacyjnego, aby pozbyć się nieczystości. Dzięki temu poniesiony koszt inwestycji zwróci się po dwóch lub trzech latach.

Po drugie, ogromną zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest praktycznie bezobsługowa praca. Wystarczy raz w roku zadbać o wywiezienie nagromadzonego osadu, a czasem uzupełniać ilość bakterii, które oczyszczają ścieki w warunkach tlenowych. Dlatego też eksploatacja oczyszczalni nie wiąże się z wieloma obowiązkami. Co więcej, biologiczna przydomowa oczyszczalnia jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym i pomocnym dla ochrony środowiska. Ścieki bytowe z naszego gospodarstwa domowego zostają oczyszczone, a odzyskana woda jest odprowadzana na miejscu do ziemi lub okolicznych wód powierzchniowych. Daje to przydomowej oczyszczalni ścieków ogromną przewagę nad szambem.

Dlatego też, chociaż mogłoby wydawać się, iż montaż szamba jest lepszą i tańszą opcją, w dłuższej perspektywie bardziej korzystnym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Szambo to dobre wyjście, jeżeli nie uda się uzyskać pozwolenia na budowę oczyszczalni lub jest to niemożliwe z powodu warunków zabudowy. To również rozsądna inwestycja do domków letniskowych i wypoczynkowych, które ze względu na panujące warunki użytkowane są jedynie przez kilka tygodni w roku.

Rodzaje oczyszczalni

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów urządzeń służących do neutralizacji ścieków. Przede wszystkim, przydomowe oczyszczalnie ścieków dzielą się na biologiczne oraz drenażowe. W ofercie posiadamy także tzw. oczyszczalnie osiedlowe, wyposażone w zbiorniki o pojemność dostosowanej nawet do kilkuset użytkowników. Ten typ inwestycji świetnie sprawdzi się w szkołach, hotelach lub biurach.

Oczyszczalnie biologiczne

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne dzielą się na te z osadem czynnym lub ze złożem biologicznym. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym zazwyczaj posiada trzy zbiorniki: pierwszy z nich to osadnik wstępny, kolejny to zbiornik, w którym następuje oczyszczanie tlenowe, zaś trzeci pełni rolę osadnika wtórnego. W tym przypadku przydomowa oczyszczalnia wykorzystuje mikroorganizmy do rozkładu nieczystości. Jest to bardzo ekologiczny sposób oczyszczania ścieków. Praca oczyszczalni ze złożem biologicznym opiera się na dyskach z polietylenu, które poruszają zanieczyszczenia tak, aby był w ciągłym kontakcie z błoną biologiczną, składającej się z mikroorganizmów tlenowych. Oczyszczone ścieki można odprowadzać do gleby, wód powierzchniowych i urządzeń wodnych. Zastanawiasz się nad przydomową oczyszczalnią tego typu? Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie poświęconej biologicznej oczyszczalni ścieków!

Oczyszczalnie drenażowe

Nieco inaczej działa przydomowa oczyszczalnia ścieków typu drenażowego. Tego typu instalacje najlepiej sprawdzą się na działce o dobrze przepuszczalnych gruntach, gdzie wody gruntowe znajdują się co najmniej 1,5 m poniżej rur drenażowych. Oczyszczalnie drenażowe można podzielić na rozsączające lub tunelowe. Model z drenażem rozsączającym składa się z osadnika gnilnego zaopatrzonego w filtr na wylocie, studzienki rozdzielczej oraz rur drenażowych, które rozprowadzają wstępnie oczyszczone ścieki w osadniku do gruntu, gdzie ścieki doczyszczają się w 80%. Na końcu rur znajdują się kominki napowietrzające. Zasada działania, na jakiej opiera się oczyszczalnia tunelowa jest w zasadzie bardzo podobna. Jednak tunele filtracyjne zajmują mniejszą powierzchnię niż drenaż rozsączajacy. Więcej na temat działania oczyszczalni ścieków przeczytasz w zakładce poświęconej modelom drenażowym!

Oczyszczalnie drenażowe nie spełniają norm unijnych, ponieważ ścieki nie do końca oczyszczają się w gruncie. Oczyszczalnia ma określoną żywotność – około 20 lat przy dobrym montażu i właściwej eksploatacji. Po tym czasie najczęściej zatyka się drenaż i należy go przeczyścić lub wymienić. Osadnik można wyposażyć w system retrofit i zamienić na oczyszczalnię biologiczną.

Jaką oczyszczalnię wybrać?

Wybór odpowiedniego rodzaju oczyszczalni jest zależny od kilku czynników. Po pierwsze należy wziąć pod uwagę wielkość działki oraz czy na działce jest studnia. Równie istotne są warunki wodno-glebowe oraz sposób odprowadzenia ścieku oczyszczonego. Równie ważnym czynnikiem jest ilość osób, która mieszka w danym gospodarstwie domowym na stałe i będzie korzystać z oczyszczalni.

Dla gruntów przepuszczalnych i wodzie gruntowej 1,5m od drenażu oraz gdy jest miejsce na ułożenie drenażu w 3 nitkach średnio po 16m na osobę a odległość do studni wody pitnej wynosi 30m, to można rozważyć oczyszczalnię drenażową. Gdy nie ma za dużo miejsca na rozsączenie to wybierz oczyszczalnię tunelową.

Gdy myślimy o oczyszczalni na lata, szczególnie przy budowie nowego domu i chcemy być w zgodzie ze środowiskiem to najlepsza jest oczyszczalnia biologiczna. Cały proces oczyszczalnia zachodzi w zbiorniku / zbiornikach a wychodzący ściek jest oczyszczony w 98-99%. Najlepiej odprowadzić go do odbiornika na swojej działce w postaci rowu chłonnego, drenażu lub zraszaczy. Odprowadzenie ścieku poza swoją działkę wymaga pozwolenia wodno-prawnego, jest drogie i czasochłonne.

Zastanawiasz się czy na Twojej działce sprawdzi się oczyszczalnia drenażowa? A może nie wiesz do jakiego odbiornika rozprowadzać oczyszczone ścieki: studni chłonnej czy rowu melioracyjnego? Możemy pomóc Ci w wyborze odpowiedniego modelu oczyszczalni – wypełnij nasz bezpłatny formularz, a my udzielimy Ci fachowej porady jaka przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie dla Ciebie najlepsza. Bez względu na to, jaki rodzaj oczyszczalni wybierzesz, środowisko naturalne z pewnością na tym skorzysta!

Lata doświadczeń pozwoliły nam wybrać najlepsze, nowoczesne, sprawne, łatwe w eksploatacji i bezawaryjne oczyszczalnie ścieków, dostosowane do każdych warunków gruntowo–wodnych. Rozwiązania, które proponujemy są proste w obsłudze i montażu. Urządzenia posiadają atesty, aprobaty, a także certyfikat spełnienia norm jakości CE. Są zgodne z normą PN-EN 12566-3, wykonane z tworzywa sztucznego. Co więcej, świadczymy kompleksowe usługi projektowania i montażu oczyszczalni ścieków.

A może posiadasz na swojej działce zbiornik na szambo, ale szukasz ekologicznej alternatywy dla szamba? Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest konieczna! Za pomocą specjalnego zestawu do modernizacji możesz przekształcić istniejący zbiornik w ekologiczną oczyszczalnię biologiczną. W tym typie oczyszczalni ścieków wywóz osadu następuje średnio raz na dwa lata. Oczyszczone ścieki wymagają zagospodarowania na terenie działki.

Środki do oczyszczalni

Warto wspomnieć o tym, iż prawie każda oczyszczalnia przydomowa wymaga stosowania odpowiednich środków mikrobiologicznych i biopreparatów. Stają się one pożywką dla bakterii, które wspomagają rozkład materii organicznej i poprawne oczyszczanie ścieków. Co więcej, zapewniają higienę i bezpieczeństwo otrzymanej w procesie oczyszczania wody. Dzięki zawartych w preparatach substancjom neutralizowane są niebezpieczne dla środowiska związki, zawarte w różnych detergentach, a przez to w ściekach. Dzięki zastosowaniu odpowiednich środków otrzymana woda, która wejdzie w grunt, będzie bezpieczna dla środowiska. Do każdego typu oczyszczalni dostosowane zostały odpowiednie preparaty.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni

Pamiętaj, że założenie oczyszczalni jest obwarowane kilkoma zasadami i wymaga otrzymania decyzji urzędowej. Po pierwsze, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prawa Budowlanego przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności poniżej 7,50 m3 na dobę nie potrzebują pozwolenia na budowę, a jedynie wymagają zgłoszenia budowlanego do Starostwa Powiatowego a także w zależności od rejonu zgłoszenie wodno-prawne do Wód Polskich. Oczyszczalnia ścieków o większej wydajności wymaga pozwolenia na budowę.

Jeśli decydujesz się na montaż oczyszczalni we wstępnym projekcie budowy, wystarczy, że instalacja zostanie wpisana do projektu budowlanego domu przed rozpoczęciem robót budowlanych, jako element gospodarki ściekowej. W ten sposób, otrzymując pozwolenie na budowę domu, od razu masz także zgodę na przydomową oczyszczalnię ścieków.

W przypadku, gdy planujesz budowę przydomowej oczyszczalni przy istniejącym budynku, musisz zgłosić jej montaż do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta (w miastach na prawach powiatu). Po pierwsze, ze strony internetowej Wydziału Geodezji pobierz mapkę opiniodawczą działki lub wykorzystaj aktualną mapkę projektową. Należy na nią nanieść wszystkie urządzenia przydomowej oczyszczalni i zaznaczyć gdzie znajdzie się naziemna oraz podziemna część instalacji. Należy również posiadać opis techniczny przydomowej oczyszczalni. Następnie musisz wypełnić odpowiednie dokumenty, które możesz pobrać ze strony internetowej urzędu. Pierwszy z nich to zgłoszenie robót budowlanych, gdzie należy wskazać rodzaj, zakres i sposób wykonania planowanej instalacji. Razem ze zgłoszeniem trzeba złożyć oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania daną nieruchomością. oraz, że działka nie leży na terenie aglomeracji. Składając oświadczenie należy również poświadczyć. że Gmina nie przewiduje budowy kanalizacji zbiorczej. Czasami potrzebne są także badania gruntu.

Komplet dokumentów niezbędnych aby otrzymać pozwolenie na budowę, wraz z mapą z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, należy złożyć w stosownym urzędzie co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Od otrzymania decyzji do rozpoczęcia budowy może upłynąć dwa lata. Brak kontaktu ze strony urzędu świadczy o zgodzie na budowę oczyszczalni.

Lokalizacja zbiornika

Co więcej, budowa oczyszczalni wymaga uwzględnienia określonych z góry minimalnych odległości od budynków i innych obiektów infrastruktury, a także wód gruntowych. Ma to na celu zachowanie norm ochrony środowiska.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – odległości od:

 • granicy działki sąsiedniej – 2 metry;
 • okien i drzwi zewnętrznych – 5 metrów ;
 • drogi publicznej – 2 metry;
 • studni wody pitnej – 15 metrów;
 • studni do miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu – 30 metrów;
 • drzew i krzewów – 3 metry;
 • wodociągu – 1,5 metra;
 • kabli energetycznych – 0,8 metra;
 • kabli telekomunikacyjnych -1 metr;
 • przyłącza gazowego – 3 metry;
 • wód gruntowych – brak określonych norm.

Osadniki można zamontować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, ale tylko pod warunkiem ich odpowietrzenia poprzez instalację kanalizacyjną wyprowadzoną co najmniej 0,6 m ponad górną krawędź okien i drzwi zewnętrznych.

Koszt instalacji

Zastanawiasz się ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków? To zależy od typu oczyszczalni oraz producenta wybranego modelu. Zasadniczo, modele drenażowe są tańsze w zakupie niż oczyszczalnie biologiczne. Niestety, są droższe w montażu, bo wymagają dokładnej obsypki rur i zbiornika, co jest bardziej czasochłonne i kosztowne. Cena modelu drenażowego często zależy od tego, czy wybrany typ oczyszczalni składa się z jednej czy z dwóch komór. Drenażówka wymaga odpowiednio dużej powierzchni działki i racjonalnego zagospodarowania terenu. Dla jednej osoby przewidziane jest około 12-16 m. b. drenażu. Dla 4-5 osobowej rodziny koszt oczyszczalni wynosi 3100zł.

Przewagę biologicznej oczyszczalni daje z pewnością brak przykrych zapachów, a system ze złożem biologicznym nie wymaga stosowania dodatkowych preparatów. Co więcej, oczyszczoną wodę możesz odprowadzić do cieku wodnego, rowu melioracyjnego, rzeki lub wykorzystać do mycia samochodu lub podlewania trawy. Niestety, biologiczne oczyszczalnie kosztują więcej. Ceny dobrych oczyszczalni biologicznych dla 4-5 osobowej rodziny zaczynają się od 8000zł.

Pamiętaj, że montaż oczyszczalni to dodatkowy koszt, jaki należy doliczyć do ceny zbiornika i systemu oczyszczania ścieków. Musisz także rozważyć na jaki sposób odprowadzania pozyskanej wody się zdecydujesz. Musisz także rozważyć na jaki sposób odprowadzania pozyskanej wody się zdecydujesz.

Montaż obejmuje podłączenie oczyszczalni do wyjścia kanalizacji z budynku, zakopanie zbiornika, wykonanie odbiornika ścieków oczyszczanych. Na zlecenie klienta jest możliwość wykonania badań gruntu, projektu i zgłoszenia oczyszczalni..

Całkowity przybliżony koszt instalacji z oczyszczalnią biologiczną powinien się zamknąć w 20 000 zł.