Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Często klienci pytają, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. Jeżeli w projekcie domu była uwzględniona przydomowa oczyszczalnia ścieków, to nie dotyczy Cię zgłoszenie ani pozwolenie na budowę oczyszczalni.

Pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków jest konieczne tylko jeżeli:

 • na terenie działki prowadzona jest działalność gospodarcza
 • gdy ścieki będą odprowadzane do urządzeń wodnych (np. wyloty urządzeń kanalizacyjnych, za pośrednictwem których ścieki będą kierowane do ziemi, rowów, stawów i innych zbiorników wodnych ) wymagane jest pozwolenie na wykonanie urządzenia wodnego
 • gdy wydajność oczyszczalni przekracza 7,5 m3 na dobę

W innym wypadku przed rozpoczęciem inwestycji należy zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie a także w Wodach Polskich. Choć zgłoszenie w różnych województwach może się od siebie odrobinę różnić, to poniżej przedstawiam najbardziej popularny schemat krok po kroku.

Krok 1. Zgłoszenie wodnoprawne w Wodach Polskich – jeżeli odprowadzamy ścieki oczyszczone do gruntu

Do uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego należy przygotować:

 1. Wniosek zgłoszenia wraz z opłatą  – do pobrania ze strony www.wody.gov.pl
 2. Opis oczyszczalni ścieków
 3. Przekroje odbiornika ścieków
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy – do uzyskania w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta
 5. Mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją odbiornika ścieków oczyszczonych – do pobrania w Starostwie Powiatowym – Wydział Geodezji

OPCJONALNIE

Pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich – jeżeli odprowadzamy ścieki oczyszczone do cieku wodnego

Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy przygotować:

 1. Operat wodnoprawny wraz z opisem i wymaganymi rysunkami
 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy – do uzyskania w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta
 3. Wypis z rejestru gruntów działki inwestora oraz cieku wodnego – do uzyskania w Starostwie Powiatowym
 4. Mapę zasadniczą – do pobrania w Starostwie Powiatowym – Wydział Geodezji
 5. Wniosek wraz z opłatą – do pobrania ze strony www.wody.gov.pl

Krok 2. Zgłoszenie w Starostwie

Do wykonania zgłoszenia budowlanego w Starostwie potrzebne będą:
1. Pismo z Urzędu Gminy z informacją, że działka nie znajduje się na terenie aglomeracji
2. Pismo z Urzędu Gminy (lub Wodociągów, PUK-u) z informacją, że nie ma możliwości podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej
3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4. Badania geologiczne
5. Mapa zasadnicza
6. Projekt oczyszczalni lub specyfikacja techniczna i jakościowa oczyszczalni
7. Zgłoszenie wodnoprawne
8. Zgłoszenie robót budowlanych – wniosek zgłoszenia

Krok 3. Decyzja urzędów

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków Starostwo ma 21 dni na rozpatrzenie wniosku i zgłoszenie ewentualnych poprawek, a Wody Polskie 30 dni. W takiej sytuacji konieczne będzie uzupełnienie lub poprawienie wniosku. Jeśli jednak starostwo lub urząd nie odezwą się w podanym czasie, to oznacza brak sprzeciwu uprawniający do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z terminem wskazanym we wniosku. Zgłoszenie jest ważne 3 lata.
Przy pozwoleniu na budowę czas może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy.

Krok 4. Zakup oczyszczalni ścieków

Teraz możesz już spokojnie wybrać oczyszczalnię ścieków. Dla gruntów przepuszczalnych, niskiego poziomu wody gruntowej oraz studni w odległości min. 30m wystarczające są oczyszczalnie drenażowe. Jednak nie doczyszczają one ścieków i na poletku drenażowym nie można sadzić roślin do celów spożywczych.
Dlatego lepsze są oczyszczalnie biologiczne, gdzie cały proces oczyszczania zachodzi w zbiorniku, a odprowadzony ściek jest oczyszczony w 98-99%.
Jeżeli masz szczelne szambo lub oczyszczalnię drenażową, w której drenaż nie działa prawidłowo, pomyśl o zamianie tych zbiorników na biologiczną oczyszczalnię ścieków tzw. retrofit, który zgłasza się jak oczyszczalnię biologiczną.

Chcesz zakupić przydomową oczyszczalnię ścieków do nowo wybudowanego domu? Pamiętaj, że możesz zamontować każdą oczyszczalnię biologiczną, nie koniecznie tej firmy którą masz w projekcie. Projektant zaprojektował Ci oczyszczalnię drenażową, ale chcesz mieć nowoczesną oczyszczalnię ścieków zgodną ze standardami europejskimi, bez zapachu i zanieczyszczenia gruntu. Bez problemu zamontujesz oczyszczalnię biologiczną, a kierownik budowy potwierdzi ten fakt przy odbiorze domu.

Dlaczego lepiej wybrać oczyszczalnię a nie szambo dowiesz się z artykułu porównującego koszty użytkowania.

Krok 5. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków

Po zakończeniu budowy oczyszczalni należy zgłosić rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do urzędu gminy lub miasta. Do zgłoszenia przeważnie wystarczy dołączyć mapkę z naniesioną instalacją oraz opis techniczny oczyszczalni wraz z certyfikatem. Po 30 dniach od złożenia zgłoszenia do eksploatacji oczyszczalnię można uruchomić.

Nasze wsparcie

Jeżeli nie masz czasu lub ochoty zająć się zgłoszeniem oczyszczalni lub szamba w Starostwie razem z potrzebnymi dokumentami możesz powierzyć to nam. Wykonujemy także projekty i badania gruntu. Skontaktuj się z nami!