Usługi

Badania geologiczne

 1. Wykonanie odwiertów pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
 2. Opracowanie opinii geotechnicznej dla urzędów

Projekty

Wszystkie wykonane przez Nas projekty są gotowe do złożenia w Starostwie i Urzędzie gminy.

 1. Wykonywanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków
 2. Wykonywanie projektów oczyszczalni użytku publicznego
 3. Projektowanie i wykonywanie dokumentacji przetargowych
 4. Wykonywanie operatów wodno-prawnych
 5. Wykonywanie dokumentacji do dotacji
 6. Projekty zbiorników na wody opadowe
 7. Wrysowanie w mapkę lokalizacji urządzeń
 8. Możliwość złożenia dokumentacji w urzędzie za klienta

Montaż oczyszczalni

 1. Wizja lokalna w celu doboru urządzenia, określenia lokalizacji oczyszczalni oraz wykonania kosztorysu
 2. Prace ziemne przy pomocy koparki
 3. Posadowienie zbiornika zgodnie z zaleceniami producenta
 4. Podłączenie zbiornika do instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej
 5. Wykonanie odbiornika ścieków oczyszczonych
 6. Uruchomienie oczyszczalni poprzez zaszczepienie bakterii
 7. Gwarancja na montaż – 2 lata

Posiadamy pełne zaplecze materiałowo- sprzętowe. Klient ma możliwość zapewnienia koparki i materiałów we własnym zakresie.

Formularz doboru oczyszczalni ścieków

Montaż zbiornika

 1. Prace ziemne przy pomocy koparki
 2. Posadowienie zbiornika zgodnie z zaleceniami producenta
 3. Podłączenie zbiornika do instalacji kanalizacyjnej lub deszczowej
 4. Wykonanie przelewu awaryjnego ze zbiorników wody deszczowej
 5. Gwarancja na montaż – 2 lata

Posiadamy pełne zaplecze materiałowo- sprzętowe. Klient ma możliwość zapewnienia koparki i materiałów we własnym zakresie.

Serwis

 1. Przegląd roczny działania oczyszczalni ścieków – czyszczenie koszy filtracyjnych, dyfuzorów, przyłączy i dmuchaw oraz kontrola pracy pompy i dyfuzorów
 2. Przeprowadzenie próby osadowej i badań poziomu PH
 3. Sprawdzenie poziomu osadu w komorze wstępnej
 4. Aktualizacja ustawień sterownika w celu optymalizacji pracy oczyszczalni
 5. Możliwość wydłużenia gwarancji
 6. Promocyjny zakup biopreparatów