Separator lamelowy SLEKOW-B z by-passem

Cena brutto zawiera 23% podatku VAT

  • zbiornik żelbetowy
  • króćce z PE
  • filtr lamelowy
  • wlot wyposażony w deflektor
  • automatyczne zamknięcie odpływu
  • gwarancja 2 lata
  • poproś o wycenę

Product details

Separator wykonany jest z betonu klasy min. C 35/45 i posiada wkładkę lamelową oraz by-pass tzw. obejście burzowe, które chroni urządzenie przed skutkami deszczy nawalnych. Jest przeznaczony do zabudowy podziemnej, także w terenie przejezdnym. Separator lamelowy przeznaczony są do wychwytywania substancji ropopochodnych ze ścieków z warsztatów i myjni samochodowych, które nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika. Znajduje zastosowanie w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg, parkingów oraz terenów stacji paliw. Istnieje możliwość kupna separatora w opcji z osadnikiem.

Dane techniczne

Typ separatora

Slekow-B 1,5/7,5, Slekow-B 1,5/15, Slekow-B 3/15, Slekow-B 3/30, Slekow-B 6/30, Slekow-B 6/60, Slekow-B 8/40, Slekow-B 8/80, Slekow-B 10/50, Slekow-B 10/100, Slekow-B 15/75, Slekow-B 15/150, Slekow-B 20/100, Slekow-B 20/200, Slekow-B 25/125, Slekow-B 25/250, Slekow-B 30/150, Slekow-B 30/300, Slekow-B 35/175, Slekow-B 35/350, Slekow-B 40/200, Slekow-B 40/400, Slekow-B 45/225, Slekow-B 45/450, Slekow-B 50/250, Slekow-B 50/500, Slekow-B 60/300, Slekow-B 60/600, Slekow-B 70/350, Slekow-B 70/700, Slekow-B 80/400, Slekow-B 80/800, Slekow-B 90/450, Slekow-B 90/900, Slekow-B 100/500, Slekow-B 100/1000, Slekow-B 125/625, Slekow-B 125/1250, Slekow-B 150/750, Slekow-B 150/1500

Przepływ nominalny [l/s]

1,5 / 1,5 / 3 / 3 / 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 30 / 35 / 35 / 40 / 40 / 45 / 45 / 50 / 50 / 60 / 60 / 70 / 70 / 80 / 80 / 90 / 90 / 100 / 100 / 125 / 125 / 150 / 150

Przepływ hydrauliczny [l/s]

7,5 / 15 / 15 / 30 / 30 / 60 / 40 / 80 / 50 / 100 / 75 / 150 / 100 / 200 / 125 / 250 / 150 / 300 / 175 / 350 / 200 / 400 / 225 / 450 / 250 / 500 / 300 / 600 / 350 / 700 / 400 / 800 / 450 / 900 / 500 / 1000 / 625 / 1250 / 750 / 1500

Średnica Dz [mm]

1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1500 / 1500 / 1500 / 1500 / 1800 / 1800 / 1800 / 1800 / 1800 / 1800 / 2300 / 1800 / 2300 / 1800 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2800 / 2300 / 2800 / 2800 / 2800 / 2800 / 2800 / 2800 / 2800

Wysokość H [mm]

1700 / 1700 / 1700 / 1700 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2800 / 2800 / 2800 / 2800 / 2950 / 2800 / 2950 / 2800 / 2950 / 2800 / 2950 / 2950 / 2950 / 2950 / 2950 / 3300 / 3450 / 3300 / 3600 / 3500 / 3800 / 3600 / 3500 / 3700 / 3800 / 3800 / 3950 / 4200

Wysokość G [mm]

800 / 800 / 860 / 900 / 960 / 960 / 1100 / 960 / 1160 / 1160 / 1260 / 1260 / 1410 / 1410 / 1610 / 1610 / 1710 / 1510 / 1760 / 1540 / 1610 / 1610 / 1700 / 1700 / 1700 / 1800 / 2010 / 1850 / 2160 / 1810 / 2360 / 1910 / 2010 / 2010 / 2110 / 2110 / 2260 / 2260

Wysokość ΔhG [mm]

≤10 / ≤10 / ≤40 / ≤10 / ≤40 / ≤40 / ≤10 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40 / ≤40

Przyłącze DN

160 / 200 / 200 / 250 / 250 / 315 / 315 / 315 / 315 / 315 / 315 / 400 / 315 / 400 / 400 / 500 / 400 / 500 / 400 / 500 / 400 / 500 / 400 / 600 / 500 / 600 / 500 / 600 / 500 / 600 / 500 / 800 / 500 / 800 / 500 / 800 / 500 / 600 / 1000 / 800 / 1000

Orientacyjna waga najcięższego elementu / całkowita [t]

1,8/52,30 / 1,85/2,30 / 1,85/2,30 / 1,85/2,30 / 2,48/2,91 / 2,48/2,91 / 2,48/2,91 / 3,44/4,46 / 3,44/4,46 / 3,44/4,46 / 3,44/4,46 / 4,84/6,43 / 5,78/7,37 / 5,78/7,37 / 5,78/7,37 / 5,78/7,37 / 6,06/7,13 / 7,91/9,75 / 6,06/7,13 / 7,91/9,75 / 6,06/7,13 / 7,91/9,75 / 8,27/10,10 / 8,27/10,10 / 8,27/10,10 / 8,27/10,10 / 8,27/10,10 / 5,15/10,96 / 5,15/11,33 / 6,95/14,55 / 5,52/11,69 / 6,85/15,14 / 6,00/12,20 / 6,85/15,42 / 6,85/15,12 / 6,85/15,79 / 6,85/16,09 / 6,85/16,09 / 6,85/16,51 / 7,60/17,34