Oczyszczalnia osiedlowa SBR PRIMO na 30-170 osób

Cena brutto zawiera 23% podatku VAT

Product details

Oczyszczalnia przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowych z budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i socjalnych, osiedli, szkół , hoteli. Oczyszczalnia SBR PRIMO jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, w której dopływające ścieki surowe trafiają do osadnika wstępnego, gdzie następuje proces sedymentacji zawiesin oraz flotacja części pływających.

Podstawowy proces oczyszczania odbywa się w reaktorze biologicznym, do którego kierowane są ścieki z osadnika. Praca reaktora składa się z trzech następujących po sobie faz: 1. faza napowietrzania (tlenowe oczyszczanie ścieków), 2. faza sedymentacji (klarowanie się zawartości reaktora – oczyszczanie beztlenowe), 3. faza odpompowanie zawartości reaktora za pomocą pompy. Proces ten ulega ciągłemu powtarzaniu, a za jego pracę odpowiada sterownik automatyczny.

Dane techniczne

Liczba mieszkańców [RLM]

30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170

Przepływ nominalny [m3/d]

3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 / 9,6 / 10,8 / 12,0 / 13,2 / 14,4 / 15,6 / 16,8 / 18,0 / 19,2 / 20,4

Średnica wewnętrzna osadnika [m]

1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,50 / 1,80 / 1,80

Objętość osadnika [m3]

4,08 / 5,44 / 6,80 / 8,16 / 9,52 / 10,87 / 12,23 / 13,59 / 14,59 / 16,31 / 17,67 / 19,03 / 20,39 / 21,06 / 22,38

Długość osadnika [m]

2,51 / 3,28 / 4,05 / 4,82 / 5,58 / 6,35 / 7,12 / 7,89 / 8,66 / 9,43 / 10,20 / 10,97 / 11,74 / 8,48 / 8,99

Średnica wewnętrzna reaktora [m]

1,80 2,00 (przy RLM 170)

Objętość reaktora [m3]

5,70 / 7,60 / 9,50 / 11,40 / 13,30 / 15,20 / 17,10 / 19,00 / 20,90 / 22,80 / 24,70 / 26,60 / 28,50 / 30,40 / 32,30

Długość reaktora

2,44 / 3,19 / 3,93 / 3,93 / 4,68 / 5,43 / 6,17 / 6,92 / 7,67 / 8,41 / 9,16 / 9,91 / 10,65 / 11,40 / 12,15 / 10,48

Średnica przyłączy ściekowych

160 mm