Oczyszczalnie ścieków

Lata doświadczeń pozwoliły nam wybrać najlepsze na rynku rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków dostosowane do każdych warunków gruntowo – wodnych.

Oferujemy oczyszczalnie

 • nowoczesne, sprawne i bezawaryjne
 • proste w obsłudze i montażu
 • posiadające atesty, aprobaty, certyfikat CE, zgodność z normą PN-EN 12566-3
 • wykonane z tworzywa sztucznego lub betonu

Zapewniamy

 • dobór oczyszczalni
 • przygotowanie pełnej dokumentacji techniczno – projektowej
 • załatwienie formalności kredytowych i dotacyjnych
 • kompleksowy montaż i uruchomienie oczyszczalni
 • serwis oczyszczalni

Rodzaje oczyszczalni

Oczyszczalnie drenażowe

Pierwszy etap to wstępne, mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków w osadniku gnilnym, które zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Przed następnym etapem ścieki są klarowane na filtrze. Drugi etap to biologiczne doczyszczanie ścieków w wariancie drenażu rozsączającego. Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz prawidłowo przeprowadzony drugi etap pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach 60% po osadniku gnilnym i 90% po drugim etapie. Optymalne warunki do oczyszczania ścieków w osadniku gnilnym są zachowane przy 3-dobowym przetrzymaniu ścieków.

Drenaż rozsączający umożliwia tlenowy etap oczyszczania ścieków podczyszczonych w osadniku wstępnym. Składa się z układu podziemnych rur drenażowych perforowanych, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu w celu ich biologicznego doczyszczenia. Stosowany jest w przypadku gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry, pospółka) i niskiego poziomu wód gruntowych. Powierzchnia drenażu przypadająca na jedną osobę wynosi od 15 m2 do 25 m2.

Oczyszczalnia drenażowa
Oczyszczalnia drenażowa

Przy braku miejsca na działce można stosować pakiety drenażowe i tunele filtracyjne.

Pakiety drenażowe są zbudowane z rury rozsączającej, geowłókniny, ramy i arkusza polietylenowego. Sztywna rura zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków na powierzchni pakietów a geowłóknina spełnia funkcję drenująca i filtrującą. System pakietowy jest bardziej wytrzymały od tradycyjnego drenażu a także tańszy dzięki eliminacji żwiru. Pakiety dla 4 osób zajmują powierzchnie do 8 m2.

Oczyszczalnia pakietowa
Oczyszczalnia pakietowa

Tunele filtracyjne instaluje się bezpośrednio w gruncie rodzimym, nie wymagają warstw żwirowo – piaskowych. Konstrukcja tuneli pozwala, aby tlen pracował w całej objętości tunelu co sprawia, że jego nitki są krótsze. Każda nitka może być ułożona w inną stronę ze względu na brak studzienki zamykającej. Dno tunelu pokryte jest śluzowatą błoną biologiczną.

Oczyszczalnia tunelowa
Oczyszczalnia tunelowa

Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym

Zbiornik oczyszczalni z osadem czynnym podzielony jest ścianami najczęściej na trzy komory. Pierwsza pełni rolę osadnika wstępnego (następuje w niej mechaniczne oddzielanie zanieczyszczeń), druga jest komorą napowietrzania, trzecia osadnikiem wtórnym. Ścieki podczyszczone i ustabilizowane w osadniku wstępnym są porcjami podawane do komory napowietrzenia w sposób cykliczny. Warunki pracy zmieniają się okresowo by wykorzystać różne procesy oczyszczania biochemicznego i poprawić efektywność oczyszczania. Trzy fazy oczyszczania mogą zachodzić w dwóch lub trzech niezależnych zbiornikach.

Mikroogranizmy rozkładające ścieki muszą być dobrze wymieszane ze ściekami. Zadanie to spełnia urządzenie napowietrzające, którego dodatkowym zadaniem jest dostawa tlenu. Kłaczki czyli pływające grupy mikroorganizmów unoszą się na ściekach i łatwo przenoszą się do kolejnych komór. W osadniku wtórnym następuje proces sedymentacji czyli osadzania na dnie. Kłaczki niedotlenione opadają na dno i są przepompowywane do osadnika wtórnego w postaci osadu nadmiernego. W oczyszczalni zachodzi proces recyrkulacji czyli przepływania osadu z dna osadnika wtórnego na początek systemu oczyszczania czyli do osadnika wstępnego. Dzięki procesom, które tu zachodzą część wracającego osadu może zostać rozłożona a resztę okresowo usuwa się z oczyszczalni.

Oczyszczalnia oparta na osadzie czynnym jest wrażliwa na wahania w dopływie ścieków na skutek urlopów lub przerwy w dostawie energii co powoduje obumieranie osadu i należy go po przerwie zaszczepić od nowa.

Oczyszczalnia SBR Primo
Oczyszczalnia SBR Primo
Oczyszczalnia Pro Premium
Oczyszczalnia Pro Premium

Oczyszczalnie biologiczne ze złożem biologicznym

Złoża biologiczne w postaci złóż zanurzonych – tarczowych lub zraszanych są coraz bardziej rozpowszechnione jako uzupełnienie osadu czynnego. Są to technologie bardzo stabilne i odporne na zmiany jakościowe, ilościowe i temperaturowe dopływających ścieków. Złoża są w znacznym stopniu zanurzone w ściekach. Ścieki muszą mieć zapewniony odpowiedni przepływ aby cały czas kontaktowały się z błoną biologiczną. Efekt ten można uzyskać dzięki tarczom i dyskom, które obracając się ze stałą prędkością, zapewniają równomierny dopływ ścieków i dostawę tlenu. Tu ma miejsce biologiczna neutralizacja zanieczyszczeń a powietrze dostarczane przez pompy napowietrzające wymusza jednoczesne obracanie złoża, dzięki temu złoże nie zarasta i nie wymaga okresowego czyszczenia. System nie wymaga stosowania dodatkowych biopreparatów.

Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone do gruntu, wód powierzchniowych i urządzeń wodnych.

Oczyszczalnia Green Flow
Oczyszczalnia Green Flow

Lokalizacja oczyszczalni

Lokalizacja oczyszczalni wymaga uwzględnienia minimalnych odległości od budynków i innych urządzeń infrastruktury, a także wód gruntowych:

 • od granicy działki i drogi publicznej – 2m
 • od okien i drzwi zewnętrznych – 5 m
 • od studni wody pitnej – 15 m, 30 m lub 70 m

Osadniki mogą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, ale tylko pod warunkiem ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną wyprowadzoną co najmniej 0,6 m ponad górną krawędź okien i drzwi zewnętrznych.

Porównanie kosztów brutto eksploatacji szamba i oczyszczalni

SZAMBO TRADYCYJNE – 10 m3 OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA
Nakład (materiał + montaż) 6000 PLN 10000 PLN
Koszt eksploatacji
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
7 rok
8 rok
9 rok
10 rok
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
Koszt eksploatacji po 10 latach 36000 PLN 5500 PLN
Wpływ na środowisko Możliwość przesączania ścieków do gruntu Skuteczność oczyszczania co najmniej 99%
Obsługa Opróżnianie dwa razy w miesiącu Opróżnianie i serwis raz w roku
Trwałość Ok. 20 lat Trwałość polietylenu PE-HD szacowana na kilkaset lat
Walory estetyczne Nieprzyjemny zapach, insekty Gęsty trawnik

Założenia

 • rodzina 4-5 osobowa
 • średnie dobowe zużycie wody 150 l/osobę

Koszty eksploatacji szamba

 • opróżnianie szamba dwa razy w ciągu miesiąca = 24 wywozy na rok
 • koszt jednokrotnego wywozu – 150 PLN
 • roczny koszt eksploatacji – 3600 PLN

Koszty eksploatacji oczyszczalni

 • opróżnianie oczyszczalni raz do roku
 • koszt jednokrotnego wywozu – 150 PLN
 • roczny koszt energii – do 200 PLN
 • roczny serwis oczyszczalni – 200 PLN
 • roczny koszt eksploatacji – 550 PLN

Masz problem z wyborem oczyszczalni?

Doradzimy bezpłatnie i bez zobowiązań. Skontaktuj się z naszym doradcą techniczno-handlowym.

Telefon: 12 656 59 51 lub 12 656 22 33 wew. 128
E-mail: biuro@impet.net.pl

Zamów u nas projekt a urządzenia z montażem kupisz w specjalnej cenie.