Oczyszczalnia osiedlowa Biodisc BD-BN na 25-300 osób

Cena brutto zawiera 23% podatku VAT

  • wysokowydajne
  • odporne na zróżnicowany przepływ
  • przeznaczone dla bloków mieszkalnych, hoteli, szkół, małych wsi.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami

Poproś o wycenę

Product details

OCZYSZCZALNIA OSIEDLOWA BIODISC BD-BN NA 25-300 OSÓB

Wysokowydajne oczyszczalnie odporne na zróżnicowany przepływ, przeznaczone dla bloków mieszkalnych, hoteli, szkół, małych wsi. Najważniejszym elementem oczyszczalni BioDisc jest obrotowe złoże biologiczne (RBC), które bazuje na wytworzeniu aktywnej błony, składającej się z mikroorganizmów rozkładających zanieczyszczenia.

Proces oczyszczania przebiega w czterech etapach. W pierwszym etapie, w osadniku wstępnym zatrzymywane są największe stałe zanieczyszczenia. Drugi etap stanowi oczyszczanie biologiczne, w którym powstała na złożu obrotowym błona biologiczna rozkłada zanieczyszczenia zawarte w ściekach. W trzecim etapie podczyszczone ścieki trafiają do drugiej strefy złóż obrotowych, gdzie następuje ich doczyszczenie. W ostatnim etapie nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia do osadnika wtórnego, w którym gromadzi się na dnie w postaci osadu. Oczyszczona ciecz może być odprowadzona do rzeki lub gruntu.

Dane techniczne

Liczba mieszkańców [RLM]

25 / 35 / 50 / 70 / 75 / 100 / 125 / 150 / 225 / 300

Maksymalny dzienny dopływ BZT (kg)

1.5 / 2.1 / 3 / 4.2 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 13.5 / 18

Maksymalny dzienny dopływ ścieków (m3)

5 / 7 / 10 / 14 / 15 / 20 / 25 / 30 / 45 / 60

Średnica/szerokość (mm)

2450 / 2450 / 2450 / 2450 / 2450 / 2450 / 2450 / 2450 / 2450 / 2450

Długość (mm)

3340 / 3340 / 4345 / 5235 / 7755 / 7755 / 7755 / 7755 / 10420 / 13100

Głębokość rzędnej wlotu (mm)

600/1100 / 600/1100 / 600/1100 / 600/1100 / 600/1000 / 600/1000 / 600/1000 / 600/1000 / 600/1000 / 600/1000

Głębokość poniżej rzędnej wlotu (mm)

1820 / 1820 / 1820 / 1820 / 1790 / 1790 / 1790 / 1790 / 1790 / 1790

Głębokość rzędnej wylotu (mm)

1735 / 1735 / 1720 / 1720 / 1640 / 1640 / 1640 / 1640 / 1640 / 1640

Całkowita wysokość (mm)

2825/3325 / 2825/3325 / 2825/3325 / 2825/3325 / 2830/3230 / 2830/3230 / 2830/3230 / 2830/3230 / 2830/3230 / 2830/3230

Wysokość do obrzeża pokrywy (mm)

2485/2985 / 2485/2985 / 2485/2985 / 2485/2985 / 2490/2890 / 2490/2890 / 2490/2890 / 2490/2890 / 2490/2890 / 2490/2890

Waga pustego zbiornika (kg)

1100/1200 / 1200/1300 / 1315/1465 / 1660/1810 / 3000/3020 / 3100/3120 / 3200/3220 / 3300/3320 / 4200/4250 / 5500/5650

Standardowe zasilanie elektryczne

jednofazowe

Moc motoreduktora – 1 faza (W)

75 / 75 / 120 / 180 / 250 / 250 / 370 / 370 / 550 / 2×370

Jednofazowy prąd przy pełnym obciążeniu (A)

1.1 / 1.1 / 1.3 / 1.6 / 1.5 / 1.5 / 2.35 / 2.35 / 2.8 / 2×2.35

Opcjonalne zasilanie elektryczne

trójfazowe

Moc motoreduktora – 3 fazy (W)

90 / 90 / 120 / 180 / 250 / 250 / 370 / 370 / 550 / 2×370

Trójfazowy prąd przy pełnym obciążeniu (A)

0.38 / 0.38 / 0.42 / 0.63 / 0.88 / 0.88 / 1.35 / 1.35 / 1.6 / 2×1.35

Moc pompy recyrkulacji osadu (W)

250 / 250 / 250 / 250 / 250 / 250 / 250 / 250 / 250 / 250