Dostawa w całej Polsce | Ponad 20 lat na rynku!

Dotacja do zbiorników na deszczówkę w Skawinie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach programu dotacji dla inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowywania i wykorzystywania wód opadowych lub roztopowych.

Nabór wniosków trwa do odwołania. Wnioski dostępne są w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Rynek 12, wejście od ul. Krzywej) oraz w załączniku.

Wnioski składać można na Dzienniku Podawczym, ul. Rynek 14 (parter) oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Beneficjentami programu zostać mogą właściciele lub współwłaściciele nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Skawina. Dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, której dotyczy dotacja.

Koszty kwalifikowane inwestycji obejmują zakup:

  • naziemnego/podziemnego zbiornika na deszczówkę,
  • rury wznoszącej,
  • filtra do wody,
  • centrali deszczowych,
  • akcesoriów przyłączeniowych,
  • pokrywy z zamknięciem i sitem wlewowym,
  • pompy zatapialnej,
  • łapacza wody deszczowej,
  • instalacji elektrycznej i sterującej z niezbędnymi zabezpieczeniami (w przypadku zamkniętych systemów ogrodowych na wodę deszczową).

Dofinansowanie inwestycji odpowiada sumie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych – koszt kwalifikowany wynosi: 100 zł za każde rozpoczęte 0,1 m3 pojemności zbiornika. Łączna wartość dotacji nie może przekraczać 2 500 zł, natomiast sumaryczna dotowana minimalna pojemność zbiorników wynosi 1,0 m3.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miejskiej NR XLII/605/22 z dnia 30 marca 2022 roku, która określa zasady udzielania dotacji.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Efektywności Energetycznej  Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie (tel. 12 277 01 67).