Dostawa w całej Polsce | Ponad 20 lat na rynku!

Dofinansowanie Deszczówki: Jastrzębie Zdrój

Od 9 stycznia 2023 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach zadania z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych.

Nawet 5 tys. zł dla osób fizycznych i 10 tys. dla osób prawnych dofinansowania można otrzymać na zakup zbiornika magazynującego wody opadowe lub roztopowe oraz systemu nawadniania terenów zielonych.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują wykonanie:

W celu uzyskania dotacji przed realizacją przedsięwzięcia należy:

  • złożyć pisemny wniosek o dotację,
  • następnie podpisać przygotowaną przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój umowę o dotację,
  • po podpisaniu ww. umowy można realizować zadanie tj. dokonać zakupu i montażu urządzenia w terminie do 4 miesięcy od zawarcia umowy.

Wnioski można:

  • składać w kancelarii Urzędu Miasta, pok. 020A, do chwili wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
  • pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pok. 510 A, V piętro) bądź ze strony internetowej.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia.

Wniosek pobrać można TUTAJ

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 4785 148.